Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2022-11-16 Raport bieżący nr  50/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu październiku i listopadzie 2022 r.

Data sporządzenia 2022-11-15 Raport bieżący nr  49/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wstępne wyniki w zakresie zaliczenia przychodu w segmencie bankowym za III kwartał 2022 roku

Data sporządzenia 2022-10-18 Raport bieżący nr  48/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2022-10-17 Raport bieżący nr  47/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu wrześniu i październiku 2022 r.

Data sporządzenia 2022-10-17 Raport bieżący nr  46/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja w zakresie zaliczenia obecnych i przyszłych przychodów w segmencie bankowym

Data sporządzenia 2022-10-04 Raport bieżący nr  45/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu sierpniu i wrześniu 2022 r.

Data sporządzenia 2022-09-15 Raport bieżący nr  44/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w miesiącu lipcu i sierpniu 2022 r.

Data sporządzenia 2022-08-16 Raport bieżący nr  43/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2022-07-18 Raport bieżący nr  42/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

Data sporządzenia 2022-07-18 Raport bieżący nr  41/2022 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.