Raporty bieżące

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-09-19 Raport bieżący nr  47/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-09-19 Raport bieżący nr  46/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-09-18 Raport bieżący nr  45/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Rezygnacja Członka Zarządu z pełnienia funkcji

Data sporządzenia 2019-09-16 Raport bieżący nr 44/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-09-06 Raport bieżący nr  43/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-08-07 Raport bieżący nr  42/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2019-07-17 Raport bieżący nr 41/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-07-08 Raport bieżący nr 40/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-07-05 Raport bieżący nr  39/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Data sporządzenia  2019-07-01 Raport bieżący nr  38/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.