Raporty bieżące

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021

Data sporządzenia  2021-01-05 Raport bieżący nr  01/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-12-11 Raport bieżący nr  53/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 19

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-12-04 Raport bieżący nr  52/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 19

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-12-01 Raport bieżący nr  51/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-11-30 Raport bieżący nr  50/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia  2020-11-26 Raport bieżący nr  49/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych

Data sporządzenia  2020-10-12 Raport bieżący nr  48/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zakończenie procesu due diligence

Data sporządzenia  2020-10-12 Raport bieżący nr  47/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zakończenie procesu due diligence

Data sporządzenia  2020-10-12 Raport bieżący nr  46/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zakończenie procesu due diligence

Data sporządzenia  2020-10-12 Raport bieżący nr  45/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.