Raporty bieżące

Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Data sporządzenia  2020-02-07 Raport bieżący nr  9/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Data sporządzenia  2020-01-28 Raport bieżący nr  8/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-01-24 Raport bieżący nr  7/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-01-21 Raport bieżący nr  6/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-01-15 Raport bieżący nr  5/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2020

Data sporządzenia  2020-01-07 Raport bieżący nr  4/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-01-07 Raport bieżący nr  3/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-01-07 Raport bieżący nr 2/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2020-01-03 Raport bieżący nr  1/2020 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-12-23 Raport bieżący nr  53/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.