Raporty bieżące

Rejestracja zmian Statutu Votum S.A.

Data sporządzenia  2021-07-12 Raport bieżący nr  34/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2021-07-07 Raport bieżący nr  33/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Data sporządzenia  2021-07-02 Raport bieżący nr  32/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2021-06-30 Raport bieżący nr  31/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Poręcznie weksla in blanco wystawionego przez spółkę zależną

Data sporządzenia  2021-06-30 Raport bieżący nr  30/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

Data sporządzenia  2021-06-29 Raport bieżący nr  29/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2021-06-25 Raport bieżący nr  28/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem

Data sporządzenia  2021-06-25 Raport bieżący nr  27/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Nabycie udziałów w spółce Expert Go sp. z o.o.

Data sporządzenia  2021-06-21 Raport bieżący nr  26/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w spawie wypłaty dywidendy za 2020 rok

Data sporządzenia  2021-06-21 Raport bieżący nr  25/2021 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.