Ład korporacyjny

 

Nawiązując do zasady I.Z.1.15. (Polityka różnorodności) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku Zarząd VOTUM S.A. informuje, że Spółka nie stosuje polityki różnorodności. Podstawowym kryterium obsadzania kluczowych stanowisk są kompetencje. Elementy takie jak wiek, płeć, czy kierunek wykształcenia nie mają wpływu na ocenę kandydatów.