Emisja akcji

W 2010 roku VOTUM S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji.

 

W ramach IPO zostało zaoferowanych łącznie 3 000 000 mln akcji, w tym:

 • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A („Akcje Sprzedawane”)
 • 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje Obejmowane”)

emisja akcji

 

Akcje oferowane zostały podzielone na trzy transze:

 • Pracowniczą – obejmującą 1 200 000 akcji (sprzedaż akcji odbywała się z 20% dyskontem, akcje objęte były sześciomiesięcznymi umowami lock-up)
 • Instytucjonalną – obejmującą 1 450 000 akcji
 • Otwartą – obejmującą 350 000 akcji

emisja akcji

 

 

Subskrypcja na akcje trwała od 25 listopada do 3 grudnia 2010 roku.

 

 

Łącznie w ramach subskrypcji złożono zapis na 4 192 229 akcji, w tym:

 • w Transzy Otwartej – na 1 183 421 akcji (stopa redukcji
  wyniosła 70,425%)
 • w Transzy Pracowniczej – 1 508 808 akcji (stopa redukcji
  wyniosła 20,467%)
 • w Transzy Instytucjonalnej – na 1 500 000 akcji (bez redukcji;
  akcje przydzielono zgodnie z Zaproszeniami)

 

 

Cena emisyjna akcji została ustalona na 3,80 PLN za akcję.

Spółka w ramach IPO pozyskała środki w wysokości 6 688 000 PLN.

VOTUM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 20 grudnia 2010 roku.

Prospekt emisyjny

Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego.

Komunikaty aktualizujące

Możliwość pobrania komunikatów.