Raporty kwartalne

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

24 maja 2019

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

26 lutego 2019

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

28 listopada 2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

29 maja 2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

28 lutego 2018

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

27 listopada 2017

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

29 maja 2017

Raport kwartalny za IV kwartał 2016

28 lutego 2017

Raport kwartalny za III kwartał 2016

14 listopada 2016

Raport kwartalny za I kwartał 2016

16 maja 2016