Raporty półroczne

Raport półroczny 2019

09 września 2019
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 GK VOTUM Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019

Raport półroczny 2018

11 września 2018
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 Oświadczenie

Raport półroczny 2017

31 sierpnia 2017
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2017 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I

Raport półroczny 2016

31 sierpnia 2016
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania

Raport półroczny 2015

28 sierpnia 2015
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania

Raport półroczny 2014

29 sierpnia 2014
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie

Raport półroczny 2013

30 sierpnia 2013
  Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w

Raport półroczny 2012

30 czerwca 2012
List Prezesa Zarządu VOTUM S.A. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM

Raport Półroczny 2011

24 sierpnia 2011
Raport Półroczny 2011 List prezesa zarządu VOTUM S.A. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z