Raporty półroczne

Raport półroczny 2022

23 września 2022
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA IH2022 GK VOTUM SPRAWOZDANIE FINANSOWE  IH2022 ZA GK VOTUM OPINIA BIEGŁEGO

Raport półroczny 2021

23 września 2021
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IH2021 GK VOTUM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA IH2021 GK VOTUM OPINIA BIEGŁEGO

Raport półroczny 2020

08 września 2020
Sprawozdanie finansowe za IH2020 GK Votum Sprawozdanie z działalności IH2020 GK Votum Oświadczenie Zarządu ws.

Raport półroczny 2019

09 września 2019
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 GK VOTUM Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019

Raport półroczny 2018

11 września 2018
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 Oświadczenie

Raport półroczny 2017

31 sierpnia 2017
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2017 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I

Raport półroczny 2016

31 sierpnia 2016
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania

Raport półroczny 2015

28 sierpnia 2015
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania

Raport półroczny 2014

29 sierpnia 2014
Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie

Raport półroczny 2013

30 sierpnia 2013
  Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w

  • 1
  • 2