Materiały wideo

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2020 r.

10 września 2020
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2020 r.

27 maja 2020
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2019

29 kwietnia 2020
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2019 roku

27 lutego 2020
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2019 roku

27 listopada 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2019 roku

10 września 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2019 roku

28 maja 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018

30 kwietnia 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Votum za IV kwartał 2018 r.

19 marca 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy do wyników finansowych.