Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy VOTUM S.A.

20 maja 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2019

17 czerwca 2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

20 grudnia 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2019

17 stycznia 2019 roku Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Zmieniony porządek obrad Walnego

30 maja 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2018

29 czerwca 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

26 września 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017 – 2

24 października 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

24 maja 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2017

29 czerwca 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

28 marca 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

24 kwietnia 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

18 maja 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

14 czerwca 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

23 lutego 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016-1

22 marca 2016 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

15 maja 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015

09 czerwca 2015 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

24 czerwca 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2014

24 czerwca 2014 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

  • 1
  • 2