Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy VOTUM S.A.

20 maja 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2024

20 maja 2024 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce

24 maja 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2023

24 maja 2023 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce

25 maja 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2022

25 maja 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie

26 maja 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2021

26 maja 2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie

15 lipca 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2020

17 sierpnia 2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

20 maja 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2019

17 czerwca 2019 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

20 grudnia 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2019

17 stycznia 2019 roku Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Zmieniony porządek obrad Walnego

30 maja 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2018

29 czerwca 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

26 września 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017 – 2

24 października 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

24 maja 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2017

29 czerwca 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

  • 1
  • 2