Raporty roczne

Raport roczny 2023

23 kwietnia 2024
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2023: Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2023 List Prezesa

Raport roczny 2022

21 kwietnia 2023
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2022: Jednostkowe sprawozdanie finansowe Votum 2022 List Prezesa Oświadczenie

Raport roczny 2021

02 maja 2022
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2021: Jednostkowe sprawozdanie finansowe Votum 2021 Lista Prezesa Oświadczenie

Raport roczny 2020

30 kwietnia 2021
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2020: Sprawozdanie finansowe VOTUM 2020 Sprawozdanie z działalności VOTUM

Raport roczny 2019

28 kwietnia 2020
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2019: Sprawozdanie finansowe VOTUM 2019 Sprawozdanie z działalności VOTUM

Raport roczny 2018

26 kwietnia 2019
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2018: Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok 2018 Sprawozdanie

Raport roczny 2017

26 kwietnia 2018
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2017: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2017 Sprawozdanie

Raport roczny 2016

27 kwietnia 2017
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2016: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2016 Sprawozdanie

Raport roczny 2015

27 kwietnia 2016
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2015: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Sprawozdanie Finansowe VOTUM

Raport roczny 2014

28 kwietnia 2015
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2014: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Sprawozdanie Finansowe VOTUM

  • 1
  • 2