Sprawozdania finansowe

I kwartał

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2011

 

I półrocze

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

 

III kwartał

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

 

IV kwartał

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011

 

Rok

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011