Raporty bieżące

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą mającą dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-07-08 Raport bieżący nr 40/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-07-05 Raport bieżący nr  39/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Data sporządzenia  2019-07-01 Raport bieżący nr  38/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2019 roku

Data sporządzenia  2019-06-17 Raport bieżący nr  37/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Powołanie Rady Nadzorczej VI kadencji

Data sporządzenia  2019-06-17 Raport bieżący nr  36/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku

Data sporządzenia  2019-06-17 Raport bieżący nr  35/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Polityka dywidendy na lata 2019 – 2021

Data sporządzenia  2019-06-03 Raport bieżący nr  34/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-05-27 Raport bieżący nr  33/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-05-24 Raport bieżący nr  32/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-05-24 Raport bieżący nr  31/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.