Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

VOTUM /

Raport kwartalny za iii kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

VOTUM /

Raport półroczny 2018

Raport półroczny 2018

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego

Raport z przeglądu Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOTUM

 

Prezentacja wynikowa Grupy Kapitałowej VOTUM 1H 2018

VOTUM /

Raport roczny 2017

Raport roczny 2017

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2017:

Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2017

Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A. za rok 2017

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu Korporacyjnego

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

 

 

Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2017:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok 2017

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za rok 2017

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu Korporacyjnego

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

VOTUM /

Raport roczny 2016

Raport roczny 2016

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2016:

Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2016

Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu Korporacyjnego

Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2016:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok 2016

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

VOTUM /

Raport roczny 2015

Raport roczny 2015

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2015:

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2015

Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu Korporacyjnego

Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2015:

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok 2015

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

VOTUM /

Raport roczny 2014

Raport roczny 2014

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2014:

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2014

Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu Korporacyjnego

Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2014:

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za rok 2014

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM

Opinia i raport biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

VOTUM /

Votum s.a. – kurs akcji powyżej 10zł

VOTUM S.A. – kurs akcji powyżej 10zł

Szanowni Państwo, kurs akcji VOTUM S.A. osiągnął 28 stycznia 2015 roku kwotę 10 zł. Rekordowy kurs akcji na zamknięcie wyniósł w tym dniu 10,17 zł. Przypominamy, że VOTUM zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2010 roku z ceną emisyjną w wysokości 3,80 zł.

Parkiet.com pisze o długoterminowym trendzie wzrostowym. Z całą publikacją można zapoznać się na portalu.

VOTUM /

Potencjał votum s.a. zauważony

Potencjał VOTUM S.A. zauważony

Umieszczenie VOTUM S.A. wśród rekomendowanych do zakupu uruchomiło lawinę komentarzy w mediach. Także Puls Biznesu przeanalizował obecną sytuację firmy oraz dalsze możliwości rozwoju firmy. Zapraszamy do zapoznania się z całą publikacją.

Artykuł przeczytać można w Pulsie Biznesu z dnia 2014-11-21 w nr 223/2014 na stronie 19 lub w wersji elektronicznej.

VOTUM /

Dywidenda najwyższa w historii?

DYWIDENDA NAJWYŻSZA W HISTORII?

Zarząd VOTUM S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy zgodnie z przyjętą w 2012 roku polityką, co może oznaczać przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy niemalże całego zysku jednostkowego netto. – podała 25 marca br. Spółka w komunikacie.

Spółka przyzwyczaiła już swoich akcjonariuszy do atrakcyjnej dywidendy dającej stopę dywidendy na poziomie 9-10%, co pozycjonuje ją wśród najwyższych na polskim rynku kapitałowym. Przypomnijmy, zgodnie z przyjętą w 2012 roku polityką wypłat dywidendy, Spółka każdego roku wypłacała niemalże 100% zysku jednostkowego VOTUM S.A., co dało dywidendę wynoszącą 0,36 PLN na akcję w roku 2012 i 0,44 PLN na akcję w roku 2013. Deklaracja Zarządu co do rekomendowania kontynuowania polityki także w roku 2014 jest sygnałem świadczącym o dobrej kondycji Spółki, a także o atrakcyjności inwestycyjnej walorów VOTUM S.A.. Może także oznaczać, że będzie to najwyższa kwota dywidendy w historii Spółki.

VOTUM /

Połączenie spółek w czechach i na słowacji

Połączenie spółek w Czechach i na Słowacji

10 lutego 2014 roku Zarząd VOTUM S.A. poinformował o planowanych zmianach w strukturze Grupy kapitałowej – połączeniu spółek działających na rynku czeskim i słowackim.

Zmiana jest istotna z punktu widzenia efektywności prowadzonej działalności, co podkreśla Prezes Zarządu. „To coś więcej niż zmiana organizacyjna. Przez połączenie spółek funkcjonujących na stosunkowo niewielkich rynkach i w podobnych warunkach legislacyjnych zamierzamy przede wszystkim zoptymalizować procesy biznesowe oraz zwiększyć efektywność podmiotu funkcjonującego za naszą południową granicą.” – mówi Dariusz Czyż, Prezes Zarządu VOTUM S.A..

Wśród działań optymalizacyjnych należy wymienić: zmiany w strukturach organizacyjnych poprzez likwidację dublujących się komórek, scentralizowanie procesu rozliczania szkód, czy unifikację produktu i standardów sprzedaży, a także połączenie struktur sprzedażowych.

Planowane zmiany mają na celu wzmocnienie spółki działającej w Czechach i na Słowacji, gdyż, w perspektywie, silny gospodarczo podmiot na południu może stać podstawą dalszej ekspansji Grupy kapitałowej VOTUM do krajów południowej części Unii Europejskiej, takich jak Węgry czy Rumunia.

Połączenie transgraniczne spółek zależnych zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie