Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Ład korporacyjny

VOTUM /

Pozostałe /

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Regulamin Rady Nadzorczej
Pobierz plik

 

Regulamin Komitetu Audytu
Pobierz plik

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik

 

Regulamin Zarządu
Pobierz plik

 

Statut – tekst jednolity
Pobierz plik

 

Udział kobiet i mężczyzn we władzach spółki
Szczegóły

 

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
Pobierz plik

 

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w ostatnim raporcie rocznym
Pobierz plik

 

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pobierz plik

 

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Pobierz plik

 

Nawiązując do zasady I.Z.1.15. (Polityka różnorodności) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku Zarząd VOTUM S.A. informuje, że Spółka nie stosuje polityki różnorodności. Podstawowym kryterium obsadzania kluczowych stanowisk są kompetencje. Elementy takie jak wiek, płeć, czy kierunek wykształcenia nie mają wpływu na ocenę kandydatów.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie