Kalendarium

 1. 2019

  26 lutego 2019 – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2018 roku   26 kwietnia 2019 roku – publikacja Raportu Rocznego VOTUM S.A. za 2018 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej VOTUM za 2018 rok 27 maja 2019 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2019 roku 6 września 2019 roku – publikacja Skonsolidowanego Półrocznego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2019 roku 26 listopada 2019 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2019 roku

 2. 2018

  28 lutego 2018 – publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2017 roku
    26 kwietnia 2018 roku – publikacja Raportu Rocznego VOTUM S.A. za 2017 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy kapitałowej VOTUM za 2017 rok
    29 maja 2018 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2018 roku
    11 września 2018 roku – publikacja Skonsolidowanego Półrocznego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku
    28 listopada 2018 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2018 roku
   

 3. 2017

  28 luty 2017 – publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2016 roku
    27 kwietnia 2017 roku – publikacja Raportu Rocznego VOTUM S.A. za 2016 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy kapitałowej VOTUM za 2016 rok
    29 maja 2017 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2017 roku
    31 sierpnia 2017 roku – publikacja Skonsolidowanego Półrocznego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2017 roku
    27 listopada 2017 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2017 roku
   

 4. 2016

  29 lutego 2016 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2015 roku
    22 marca 2016 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. (godzina 09:00)
    27 kwietnia 2016 roku – publikacja Raportu Rocznego VOTUM S.A. za 2015 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy kapitałowej VOTUM za 2015 rok
    16 maja 2016 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2016 roku
    14 czerwca 2016 roku - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A.
    31 sierpnia 2016 roku – publikacja Skonsolidowanego Półrocznego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2016 roku
    14 listopada 2016 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2016 roku

 5. 2015

  2 marca 2015 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2014 roku
    28 kwietnia 2015 roku – publikacja Raportu Rocznego VOTUM S.A. za 2014 rok oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy kapitałowej VOTUM za 2014 rok
    15 maja 2015 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2015 roku
    28 sierpnia 2015 roku – publikacja Skonsolidowanego Półrocznego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2015 roku
    16 listopada 2015 roku – publikacja Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2015 roku