Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2017

VOTUM /

O spółce / Walne Zgromadzenie

/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. 2017

29 czerwca 2017


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów głosów).
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. zaplanowane na dzień 29 czerwca 2017
Pobierz plik

Dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A.
Sprawozdanie z działalności zarządu VOTUM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM
Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z dnia 29 czerwca 2017

Pobierz plik


NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie