Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016-1

22 marca 2016


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów głosów). Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Pobierz plik


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Uchwały podjęte przez NWZA
Pobierz plik


Protokół z NWZA
Pobierz plik