Podstawowe dane

Nazwa spółki

VOTUM S.A.

 

Opis działalności spółki

VOTUM S.A. jest podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Działalność Spółki koncentruje się na trzech kluczowych obszarach dochodzenia roszczeń, tj. szkody osobowe, szkody w mieniu oraz dochodzenie roszczeń bankowych.

 

 

Władze spółki

 

Zarząd Rada Nadzorcza
Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu

Kamil Krążek – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Stanisławski – Członek Zarządu

Magdalena Kryska – Członek Zarządu

 

Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

 

 

Pozostałe informacje:

 

 

PKD 66.21 – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Audytor 4Audyt Sp. z o.o.
Ticker GPW VOT
ISIN PLVOTUM00016
Sektor Usługi – inne
Data debiutu na GPW 20 grudnia 2010