Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017 – 2

24 października 2017


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów głosów).
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. zaplanowane na dzień 24 kwietnia 2017
Pobierz plik


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2017
Pobierz plik