O spółce

VOTUM S.A.

Opis działalności spółki

Budynek Votum S.A.

VOTUM S.A. jest podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Działalność Spółki koncentruje się na trzech kluczowych obszarach dochodzenia roszczeń, tj. szkody osobowe, szkody w mieniu oraz dochodzenie roszczeń bankowych.

PKD 66.21 – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Audytor 4Audyt Sp. z o.o.
Ticker GPW VOT
ISIN PLVOTUM00016
Sektor Usługi – inne
Data debiutu na GPW 20 grudnia 2010