Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

O spółce

VOTUM /

O spółce

O spółce

Podstawowe dane

VOTUM S.A. jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. Istotą jej działalności jest pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań, w szczególności w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

WIĘCEJ

Akcjonariat

Prezentacja kapitału zakładowego VOTUM S.A., podział na okaziciela oraz udział procentowy w kapitale zakładowym i w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

WIĘCEJ

Strategia rozwoju

Obecnie Zarząd Spółki nakreśla nowe ramy rozwoju Grupy kapitałowej, który to rozwój ma być kontynuacją zrealizowanych celów emisyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z przyjętą Strategią rozwoju.

WIĘCEJ

Walne Zgromadzenie

Informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i jego dacie. Publikujemy także dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ.

WIĘCEJ

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie