Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Skrócony raport

VOTUM /

Nowości /

Raporty /

Skrócony raport

Skrócony raport

Skrócony raport za rok 2017

 


 

Spółki Grupy Kapitałowej VOTUM

 


 

Akcjonariat


a

Wybrane wyniki finansowe – GK VOTUM

a

a

Wybrane wyniki finansowe – Votum S.A.

a

a


a

a

Segmenty operacyjne
Prezentowane segmenty operacyjne  podzielone są zgodnie  z rodzajem sprzedaży usług w Grupie Kapitałowej. Zostały one podzielone w
następujący sposób:

Segment pierwszy – usługi związane z pośrednictwem w dochodzeniu odszkodowań w związku ze zdarzeniem wypadkowym od
towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku na
rzecz klientów poszkodowanych w tych wypadkach. Do tej grupy zaliczane są spółki VOTUM S.A., Votum Centrum Odškodnění,
a.s., Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy spółka komandytowa, VIDSHKODUVANNYA sp. z o.o.

Segment drugi –  usługi rehabilitacyjne, w segmencie tym znajduje się podmiot świadczący usługi rehabilitacji funkcjonalnej. Do
tego segmentu zaliczana jest spółka Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S.A. sp.K., Ukraińsko Polskie Centrum
Rehabilitacji Votum sp. z o.o.

Segment trzeci –  usługi pozostałe, usługi najmu i usługi wspierające core biznes. Do tego segmentu zaliczamy PCRF Votum s.a.
oraz Votum Connect S.A., Protecta Finance sp. z o.o., Biuro Ogólnopolskich Badań Ankieterów Terenowych sp. z o.o., Biuro
Ekspertyz Procesowych sp. z o.o.

a

Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01.2017– 31.12.2017a

a

a


 a

a

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie