Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Raporty okresowe

VOTUM /

Nowości /

Raporty /

Raporty okresowe

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku
28 lutego 2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku
27 listopada 2017

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku


Raport półroczny 2017
31 sierpnia 2017
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2017 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2017 Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie Zarządu w [...]
Raport półroczny 2016
31 sierpnia 2016
Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego Raport z przeglądu Sprawozdania finansowego VOTUM S.A. Raport z przeglądu Sprawozdania [...]
Raport roczny 2017
26 kwietnia 2018
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2017: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2017 Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A. za rok 2017 Opinia i raport biegłego rewidenta Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania [...]
Raport roczny 2016
27 kwietnia 2017
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2016: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2016 Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A. Opinia i raport biegłego rewidenta Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu w sprawie [...]

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie