Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Raporty bieżące

VOTUM /

Nowości /

Raporty /

Raporty bieżące

Zawiadomienie o prawie poboru akcji spółki zależnej VOTUM-RehaPlus S.A.
20 października 2011
Data sporządzenia 2011-10-20 Raport bieżący nr 49/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne   Treść raportu Zarząd VOT
Subskrypcja zamknięta akcji VOTUM-RehaPlus S.A.
18 października 2011
Data sporządzenia 2011-10-18 Raport bieżący nr 48/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne   Treść raportu Zarząd
Informacja o nabyciu akcji uzyskana w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
14 października 2011
Data sporządzenia 2011-10-14 Raport bieżący nr 46/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
VOTUM S.A.: Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
14 października 2011
Data sporządzenia 2011-10-14 Raport bieżący nr 47/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Załączniki: Zawi
Informacja o nabyciu akcji uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
07 października 2011
Data sporządzenia 2011-10-07 Raport bieżący nr 45/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie