Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Raporty bieżące

VOTUM /

Nowości /

Raporty /

Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
23 maja 2018
Data sporządzenia 2018-05-23 Raport bieżący nr 13/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.   
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017
23 maja 2018
Data sporządzenia 2018-05-23 Raport bieżący nr 12/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Treść raportu
Zmiana polityki dywidendy na lata 2016-2018
23 maja 2018
Data sporządzenia 2018-05-23 Raport bieżący nr 11/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.   Treść rapor
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę Zależną
20 marca 2018
Data sporządzenia 2018-03-20 Raport bieżący nr 10/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR – informacje poufne. Treść raportu
Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
06 marca 2018
Data sporządzenia 2018-03-06 Raport bieżący nr 9/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie