Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

VOTUM /

 Nowości /

 ESPI

/ Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Data sporządzenia 2018-08-13
Raport bieżący nr 41/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Votum S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku.
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 11 września 2018 roku.
Pierwotnym terminem publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 roku, podanym przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 03/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, był dzień 12 września 2018 roku.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-08-13
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018-08-13

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie