Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji

VOTUM /

 Nowości /

 ESPI

/ Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji

Data sporządzenia 2018-02-09
Raport bieżący nr 6/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pani Elżbiety Kupiec zawiadomienie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie VOTUM S.A., ze skutkiem na dzień 9 lutego 2018 roku.
Pani Elżbieta Kupiec nie wskazała przyczyn rezygnacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-02-09
Prokurent Anna Sulima-Kułatka 2018-02-09

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie