Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji

Data sporządzenia 2018-02-09
Raport bieżący nr 6/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pani Elżbiety Kupiec zawiadomienie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie VOTUM S.A., ze skutkiem na dzień 9 lutego 2018 roku.
Pani Elżbieta Kupiec nie wskazała przyczyn rezygnacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-02-09
Prokurent Anna Sulima-Kułatka 2018-02-09