Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego z pełnienia funkcji

VOTUM /

 Nowości /

 ESPI

/ Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego z pełnienia funkcji

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego z pełnienia funkcji

Data sporządzenia 2018-10-10
Raport bieżący nr 56/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 10 października 2018 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego Pani Agnieszki Czaplińskiej zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego VOTUM S.A., ze skutkiem na dzień 10 października 2018 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pani Agnieszka Czaplińska wskazała otrzymanie propozycji objęcia obowiązków w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej DSA, do której należy VOTUM S.A.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-10-10 Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu
2018-10-10 Anna Sulima-Kułatka – Prokurent

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie