Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki VOTUM S.A.

VOTUM /

 Nowości /

 ESPI

/ Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki VOTUM S.A.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-02-09
Raport bieżący nr 7/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pani Agnieszki Czaplińskiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Poniżej życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu:
Pani Agnieszka Czaplińska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu _dawniej Akademia Ekonomiczna im. O. Langego_ – Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie podatków i controllingu.
Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęła pracę zawodową w obszarze księgowości i finansów, w tym na stanowisku głównego księgowego w jednostce publicznej.
04.2006 – 09.2011 Główny Księgowy DSA Financial Group S.A.
04.2011 – nadal Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy Klubu Szachowego Polonia Wrocław Sp. z o.o.
06.2011 – 12.2016 Prokurent DSA Investment S.A.
09.2011 – nadal II Wiceprezes Zarządu DSA Financial Group S.A.

Pani Agnieszka Czaplińska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Pani Agnieszka Czaplińska pełni funkcję II Wiceprezesa Zarządu DSA Financial Group S.A. oraz Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Klubu Szachowego Polonia Wrocław Sp. z o.o.
Pani Agnieszka Czaplińska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-02-09
Prokurent Anna Sulima-Kułatka 2018-02-09

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie