Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-08-09
Raport bieżący nr 38/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku Spółka otrzymała od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze – DSA FINANCIAL GROUP S.A. zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z zawiadomieniem DSA FINANCIAL GROUP S.A. nabyło 8 sierpnia 2018 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 1 000 akcji VOTUM S.A. za łączną kwotę 6 653 zł. Średnia cena za 1 akcję wyniosła 6,65 zł

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018-08-09
Prokurent Justyna Halaś 2018-08-09