Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-08-06
Raport bieżący nr 36/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Kacpra Jankowskiego, zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Zgodnie z zawiadomieniem Pan Kacper Jankowski nabył 6 sierpnia 2018 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 762 akcje VOTUM S.A. za łączną kwotę 5 273,04 zł. Średnia cena za 1 akcję wyniosła 6,92 zł.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018-08-06
Prokurent Anna Sulima-Kułatka 2018-08-06