Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-03-06
Raport bieżący nr 9/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. otrzymał informację od akcjonariusza Quercus TFI S.A. („TFI”), występującego w imieniu zarządzanych przez TFI funduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ („Fundusze”), o zmniejszeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-03-06
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018 -03-06