Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

VOTUM /

 Nowości /

 ESPI

/ Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-02-23
Raport bieżący nr 8/2018
Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2018 otrzymał informację od akcjonariusza Copernicus Capital TFI S.A. („TFI”), występującego w imieniu zarządzanego przez TFI funduszu Zolkiewicz&Partners  Inwestycji w Wartość FIZ o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, w efekcie której został przekroczony w górę próg 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-02-23
Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018 -02-23

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie