Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Votum S.A. inwestuje w dalszy rozwój segmentu szkód rzeczowych

VOTUM /

Nowości / Aktualności / Nowości

/ Votum S.A. inwestuje w dalszy rozwój segmentu szkód rzeczowych

Votum S.A. inwestuje w dalszy rozwój segmentu szkód rzeczowych

Dynamiczny rozwój segmentu szkód rzeczowych oraz jego wysoka rentowność powoduje, że Votum S.A. szuka możliwości finansowania tego obszaru poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł. W dniu 31 lipca br., w celu pozyskania dodatkowych środków na zakup kolejnych pakietów cesji wierzytelności, Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego bank udzielił Votum S.A. kredytu obrotowego w okresie od dnia 31.07.2018 r. do dnia 31.03.2020 r. w łącznej wysokości 8 mln złotych, co, uwzględniając już uruchomioną część obejmującą kwotę 6 mln, oznacza pozyskanie dodatkowych 2 mln zł. Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na zakup cesji wierzytelności w sprawach szkód rzeczowych, które dzięki stosunkowo krótkiej rotacji i pewnej kwocie wypłaty, cechują się wysokim poziomem rentowności. Dotychczas pozyskane w ramach kredytu środki pozwoliły na zwiększenie wolumenu zakupionych spraw cesji wierzytelności w I półroczu 2018 r. o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Votum S.A. oczekuje, że dzięki dodatkowemu finansowaniu, w najbliższych miesiącach zwiększy ilość pozyskiwanych w tym segmencie spraw, co przełoży się także na wzrost oczekiwanych przychodów.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie