Votum S.A. inwestuje w dalszy rozwój segmentu szkód rzeczowych

Dynamiczny rozwój segmentu szkód rzeczowych oraz jego wysoka rentowność powoduje, że Votum S.A. szuka możliwości finansowania tego obszaru poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł. W dniu 31 lipca br., w celu pozyskania dodatkowych środków na zakup kolejnych pakietów cesji wierzytelności, Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego bank udzielił Votum S.A. kredytu obrotowego w okresie od dnia 31.07.2018 r. do dnia 31.03.2020 r. w łącznej wysokości 8 mln złotych, co, uwzględniając już uruchomioną część obejmującą kwotę 6 mln, oznacza pozyskanie dodatkowych 2 mln zł. Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na zakup cesji wierzytelności w sprawach szkód rzeczowych, które dzięki stosunkowo krótkiej rotacji i pewnej kwocie wypłaty, cechują się wysokim poziomem rentowności. Dotychczas pozyskane w ramach kredytu środki pozwoliły na zwiększenie wolumenu zakupionych spraw cesji wierzytelności w I półroczu 2018 r. o ponad 50% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Votum S.A. oczekuje, że dzięki dodatkowemu finansowaniu, w najbliższych miesiącach zwiększy ilość pozyskiwanych w tym segmencie spraw, co przełoży się także na wzrost oczekiwanych przychodów.

Czytaj również


Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

15 Kwi 2019
Rada Nadzorcza Votum S.A. wyraziła pozytywną opinię co do wniosku Zarządu Spółki zawartego w uchwale

Votum S.A. chce wypłacić dywidendę w roku 2019 z zysku wypracowanego w roku 2017

08 Kwi 2019
Zarząd Votum S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Votum za IV kwartał 2018 r.

19 Mar 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy do wyników finansowych.

Prezentacja wynikowa po IV kwartale 2018 roku

06 Mar 2019
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wynikowej po IV kwartale 2018 roku, która dostępna jest w zakładce