Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

24 kwietnia 2017


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Pobierz plik


Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów głosów).
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. zaplanowane na dzień 24 kwietnia 2017
Pobierz plik


Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika
Pobierz plik


Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. z dnia 24 kwietnia 2017
Pobierz plik

 

Czytaj również


Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Votum za IV kwartał 2018 r.

19 Mar 2019
Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy do wyników finansowych.

Prezentacja wynikowa po IV kwartale 2018 roku

06 Mar 2019
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wynikowej po IV kwartale 2018 roku, która dostępna jest w zakładce

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

26 Lut 2019
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Komentarz do wyników Votum S.A. za III kwartał 2018 r.

28 Lis 2018
Niewątpliwie ostatnie tygodnie upływały dla Spółki pod znakiem widma regulacji branży dochodzenia roszczeń za szkody