Wyszukiwarka:

Pełna wersja serwisu

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Nowości

VOTUM /

Nowości

Raport roczny 2017
26 kwietnia 2018
Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2017: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2017 Sprawozdanie z działalności VOTUM S.A. za rok 2017 Opinia i raport biegłego rewidenta Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania [...]
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku
28 lutego 2018
Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
23 maja 2018
Data sporządzenia 2018-05-23 Raport bieżący nr 13/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.    Treść raportu   Na podstawie § [...]
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017
23 maja 2018
Data sporządzenia 2018-05-23 Raport bieżący nr 12/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.     Treść raportu   W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z [...]
Raporty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka VOTUM S.A. przekazuje rynkowi, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkie istotne informacje mogące mieć wpływ na cenę akcji oraz raporty zawierające okresową informację finansową.

Notowania

Prezentacja kursu bieżącego, kapitalizacji oraz stopy dywidendy.

Kalendarium

Terminarz publikacji raportów oraz innych istotnych wydarzeń.

NAPISZ DO NAS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Votum S.A z siedzibą we Wrocławiu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie