Raporty okresowe

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Raport półroczny 2018

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2018 Oświadczenie

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Raport roczny 2017

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2017: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2017 Sprawozdanie

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Raport półroczny 2017

Sprawozdanie_finansowe_grupy kapitałowej VOTUM za I półrocze 2017 Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej VOTUM za I

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

sprawozdanie_Votum_1Q2017

Raport roczny 2016

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2016: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2016 Sprawozdanie

Raport kwartalny za IV kwartał 2016

raport Q42016_Votum_SA