Raporty bieżące

Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Data sporządzenia 2011-07-01 Raport bieżący nr 30/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie i przyjęcie oferty na objęcie akcji spółki zależnej

Data sporządzenia 2011-07-01 Raport bieżący nr 31/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zakończenie obowiązywania umów lock-up na akcjach transzy pracowniczej VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2011-06-27 Raport bieżący nr 28/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Subskrypcja prywatna akcji spółki zależnej

Data sporządzenia 2011-06-27 Raport bieżący nr 29/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2011

Data sporządzenia 2011-06-16 Raport bieżący nr 26/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2011

Data sporządzenia 2011-06-16 Raport bieżący nr 27/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 70

Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

  Data sporządzenia 2011-06-01 Raport bieżący nr 24/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

  Data sporządzenia 2011-05-24 Raport bieżący nr 23/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A.

  Data sporządzenia 2011-05-19 Raport bieżący nr 22/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2011 rok

Data sporządzenia 2011-05-18 Raport bieżący nr 21/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.