Raporty bieżące

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Data sporządzenia 2011-01-25 Raport bieżący nr 11/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Data sporządzenia 2011-01-20 Raport bieżący nr 10/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Data sporządzenia 2011-01-18 Raport bieżący nr 9/2011 Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta Podstawa prawna

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  Data sporządzenia 2011-01-14 Raport bieżący nr 7/2011 Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta Podstawa

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

Data sporządzenia 2011-01-14 Raport bieżący nr 8/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wyznaczenie ostatniego notowania PDA

Data sporządzenia 2011-01-14 Raport bieżący nr 6/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B

Data sporządzenia 2011-01-13 Raport bieżący nr 5/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Rejestracja akcji serii B

Data sporządzenia 2011-01-12 Raport bieżący nr 4/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

Data sporządzenia 2011-01-07 Raport bieżący nr 3/2011 Skrócona nazwa emitenta VOTUM Podstawa prawna Art. 56

Informacja uzyskana w trybie Art 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Data sporządzenia 2011-01-04 Raport bieżący nr 11/2010 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.