Raporty bieżące

Rejestracja praw do akcji serii B

Data sporządzenia 2010-12-14 Raport bieżący nr 4/2010 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A i B Spółki

Data sporządzenia 2010-12-10 Raport bieżący nr 3/2010 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Inne

Udzielenie pożyczki wewnątrzgrupowej

Data sporządzenia 2010-12-08 Raport bieżący nr 2/2010 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Przystąpienie do systemu ESPI

Data sporządzenia 2010-12-07 Raport bieżący nr 1/2010 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Inne