Raporty bieżące

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-08 Raport bieżący nr 11/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-04 Raport bieżący nr 10/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-01 Raport bieżący nr 9/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-02-28 Raport bieżący nr 8/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-02-27 Raport bieżący nr 7/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia 2019-02-18 Raport bieżący nr 6/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-18 Raport bieżący nr 3/2019 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 5/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 4/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 3/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.