Raporty bieżące

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-11-28 Raport bieżący nr 68/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie 100% akcji w DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data sporządzenia 2018-11-28 Raport bieżący nr 67/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zmiana programu opcji menedżerskich

Data sporządzenia 2018-11-28 Raport bieżący nr 66/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

Data sporządzenia 2018-11-16 Raport bieżący nr 65/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-10-19 Raport bieżący nr 64/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-10-18 Raport bieżący nr 63/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-10-17 Raport bieżący nr 62/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-10-16 Raport bieżący nr 61/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-10-15 Raport bieżący nr 60/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Korekta raportu bieżącego nr 59/2018 (niewłaściwy załącznik)

Data sporządzenia 2018-10-15 Raport bieżący nr 59/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna