Raporty bieżące

Zawarcie umowy sprzedaży 16% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 84/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 83/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 82/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 81/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 80/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 79/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Korekta raportu nr 75/2018 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-12-03 Raport bieżący nr 75/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-12-03 Raport bieżący nr 78/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-30 Raport bieżący nr 77/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-29 Raport bieżący nr 75/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.