Raporty bieżące

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 3/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Data sporządzenia 2019-01-07 Raport bieżący nr 2/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2019-01-02 Raport bieżący nr 1/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 88/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z pełnienia funkcji

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 87/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Nabycie 100% akcji DSA Investment S.A.

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 86/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie umowy sprzedaży 59% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 85/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 81 /2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa

Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 80/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 79/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna