Raporty bieżące

Korekta raportu nr 75/2018 – Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-12-03 Raport bieżący nr 75/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-12-03 Raport bieżący nr 78/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-30 Raport bieżący nr 77/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-29 Raport bieżący nr 75/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-29 Raport bieżący nr 74/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-29 Raport bieżący nr 73/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2018-11-29 Raport bieżący nr 72/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 59% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-11-28 Raport bieżący nr 71/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 16% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-11-28 Raport bieżący nr 70/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-11-28 Raport bieżący nr 69/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.