Raporty bieżące

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

Data sporządzenia  2019-04-08 Raport bieżący nr  21/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-27 Raport bieżący nr  20/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-27 Raport bieżący nr  19/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-26 Raport bieżący nr 18/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-26 Raport bieżący nr 17/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-25 Raport bieżący nr 16/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-25 Raport bieżący nr  15/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-22 Raport bieżący nr  14/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-21 Raport bieżący nr  13/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-12 Raport bieżący nr  12/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.