Raporty bieżące

Zawarcie umowy sprzedaży 59% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem DSA Financial Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 85/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 81 /2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa

Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 80/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Korekta informacji uzyskanej w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 79/2018 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Zawarcie umowy sprzedaży 16% akcji DSA Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu z akcjonariuszem Panem Andrzejem Dadełło posiadającym powyżej 5% akcji w VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 84/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-20 Raport bieżący nr 83/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 82/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 81/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 80/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 79/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.