Raporty bieżące

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Votum S.A.

Data sporządzenia  2019-05-20 Raport bieżący nr  27/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

Data sporządzenia  2019-05-13 Raport bieżący nr  26/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Powołanie prokurenta Spółki

Data sporządzenia  2019-05-13 Raport bieżący nr  25/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Data sporządzenia  2019-05-09 Raport bieżący nr  24/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zawarcie Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Data sporządzenia  2019-05-06 Raport bieżący nr  23/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

Data sporządzenia  2019-04-15 Raport bieżący nr  22/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

Data sporządzenia  2019-04-08 Raport bieżący nr  21/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-27 Raport bieżący nr  20/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby mającej dostęp do informacji poufnych notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia  2019-03-27 Raport bieżący nr  19/2019 Skrócona nazwa emitenta  VOTUM S.A. Podstawa prawna  Art.

Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w VOTUM S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Data sporządzenia 2019-03-26 Raport bieżący nr 18/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.