Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Data sporządzenia 2019-02-18 Raport bieżący nr 6/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-18 Raport bieżący nr 3/2019 K Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 5/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 4/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-17 Raport bieżący nr 3/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Data sporządzenia 2019-01-07 Raport bieżący nr 2/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Powołanie Wiceprezesa Zarządu VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2019-01-02 Raport bieżący nr 1/2019 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 88/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z pełnienia funkcji

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 87/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.

Nabycie 100% akcji DSA Investment S.A.

Data sporządzenia 2018-12-21 Raport bieżący nr 86/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art.