Aktualności

Sprawozdanie za III kwartał 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Skonsolidowanym raportem śródrocznym Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2015

Wywiad z Prezesem Czyżem

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z prezesem Czyżem dostępnym na portalu akcjonariat.pl https://akcjonariat.pl/start-wywiad-czytaj?cmn_id=4249

Poszukiwanie nowych dróg rozwoju

Grupa Kapitałowa VOTUM aktywnie poszukuje nowych ścieżek rozwoju. Jednym z efektów tych działań było wczorajsze

VOTUM S.A. WYPŁACI 32 GROSZE NA AKCJĘ JESZCZE W TYM ROKU

21 września 2015 roku zarząd VOTUM S.A. podjął uchwałę o wypłacie 22 października br. 32

Zapis czata z Prezesem Czyżem

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem czatu z Prezesem Czyżem, który miał miejsce 23 września

Czat z Prezesem Dariuszem Czyżem

Zapraszamy serdecznie na czat inwerstorski z Prezesem Czyżem który odbędzie się w środę 23.09.2015 o

Zamiar wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015

W dniu 3 września 2015 roku zarząd VOTUM S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

28 sierpnia 2015 roku, Wrocław.   VOTUM S.A. opublikowała Raport za I półrocze 2015 roku,

DM BZ WBK podwyższa cenę docelową Votum do 25,8 zł

DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Votum do 25,8 zł z 20,4 zł, podtrzymując zalecenie

Akcje VOTUM S.A. po 20 zł!

8 czerwca br. cena akcji VOTUM S.A. w ciągu sesji osiągnęła psychologiczną granicę 20,00 zł