Aktualności

Polityka dywidendy na lata 2016-2018

23 maja 2016 roku Zarząd VOTUM S.A. podjął uchwałę odnośnie sposobu wypłaty dywidendy za lata 2016-2018.

„Pogromcy ubezpieczycieli” – zapraszamy do majowego wydania miesięcznika Forbes

„Sprzedawcy polis ubezpieczeniowych mają problem – wyspecjalizowane kancelarie prawnicze coraz skuteczniej egzekwują wypłaty odszkodowań za

Raport za rok 2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem za 2015 rok.

Publikacja raportu za IV kwartał 2015

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem okresowym Grupy Kapitałowej VOTUM za IV kwartał 2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A.

Zarząd VOTUM S.A. podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. Zdarzenie zostało

Sprawozdanie za III kwartał 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Skonsolidowanym raportem śródrocznym Grupy Kapitałowej VOTUM za III kwartał 2015

Wywiad z Prezesem Czyżem

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z prezesem Czyżem dostępnym na portalu akcjonariat.pl https://akcjonariat.pl/start-wywiad-czytaj?cmn_id=4249

Poszukiwanie nowych dróg rozwoju

Grupa Kapitałowa VOTUM aktywnie poszukuje nowych ścieżek rozwoju. Jednym z efektów tych działań było wczorajsze

VOTUM S.A. WYPŁACI 32 GROSZE NA AKCJĘ JESZCZE W TYM ROKU

21 września 2015 roku zarząd VOTUM S.A. podjął uchwałę o wypłacie 22 października br. 32

Zapis czata z Prezesem Czyżem

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem czatu z Prezesem Czyżem, który miał miejsce 23 września