Aktualności

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Raport roczny 2017

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2017: Sprawozdanie Finansowe VOTUM S.A. za rok 2017 Sprawozdanie

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Czat z Prezesem Votum S.A.

Zapraszamy na Państwa na czat inwestorski który odbędzie się 14 września 2017 roku. Temat: Podsumowanie

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

sprawozdanie_Votum_1Q2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

24 kwietnia 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji

Raport kwartalny za IV kwartał 2016

raport Q42016_Votum_SA

Sprawozdanie za I półrocze 2016 roku

Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej

Zbliża się dzień dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. przeprowadzone w dniu 14.06.2016 ustaliło dzień dywidendy na 24.06.2016. Jest