Aktualności

Prezentacja wynikowa za rok 2018

Zapraszamy do zapoznania się prezentacją wynikową Grupy Kapitałowej Votum za rok 2018, która dostępna jest

Raport roczny 2018

Raport roczny VOTUM S.A. za rok 2018: Sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za rok 2018 Sprawozdanie

Czat inwestorski w dniu 06.05.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w czacie inwestorskim z Prezesem Zarządu Votum S.A. Bartłomiejem Krupą

Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

Rada Nadzorcza Votum S.A. wyraziła pozytywną opinię co do wniosku Zarządu Spółki zawartego w uchwale

Votum S.A. chce wypłacić dywidendę w roku 2019 z zysku wypracowanego w roku 2017

Zarząd Votum S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Votum za IV kwartał 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy do wyników finansowych.

Prezentacja wynikowa po IV kwartale 2018 roku

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wynikowej po IV kwartale 2018 roku, która dostępna jest w zakładce

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Komentarz do wyników Votum S.A. za III kwartał 2018 r.

Niewątpliwie ostatnie tygodnie upływały dla Spółki pod znakiem widma regulacji branży dochodzenia roszczeń za szkody

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku