Aktualności

Opinia Rady Nadzorczej odnośnie rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w 2017 r.

Rada Nadzorcza Votum S.A. wyraziła pozytywną opinię co do wniosku Zarządu Spółki zawartego w uchwale

Votum S.A. chce wypłacić dywidendę w roku 2019 z zysku wypracowanego w roku 2017

Zarząd Votum S.A. zarekomendował wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Votum za IV kwartał 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy do wyników finansowych.

Prezentacja wynikowa po IV kwartale 2018 roku

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wynikowej po IV kwartale 2018 roku, która dostępna jest w zakładce

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Komentarz do wyników Votum S.A. za III kwartał 2018 r.

Niewątpliwie ostatnie tygodnie upływały dla Spółki pod znakiem widma regulacji branży dochodzenia roszczeń za szkody

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Zapis czatu inwestorskiego z dnia 17 września 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem czatu z Prezesem Bartłomiejem Krupą, który miał miejsce 17 września 2018: link

Podsumowanie czatu inwestorskiego z dnia 17.09.2018

Czat z Prezesem Votum S.A. Bartłomiejem Krupą w podsumowaniu ekonomisty i analityka giełdowego Stowarzyszenia Inwestorów

Prezentacja wynikowa po I półroczu 2018

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji wynikowej po I półroczu 2018, która dostępna jest w zakładce "Materiały