Aktualności

Akcjonariusze posiadający mniej niż 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2019 roku

VOTUM podaje  do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym

Relacja z konferencji wynikowej

Konferencja wynikowa z dnia 06.06.2019 r. w podsumowaniu dziennikarza z Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej

Prezentacja wynikowa za I kwartał 2019

Zapraszamy do zapoznania się prezentacją wynikową Grupy Kapitałowej Votum za I kwartał 2019, która dostępna

Votum wraca do regularnych wypłat dywidendy

Zarząd Votum S.A. przyjął nową politykę wypłaty dywidendy, która będzie obowiązywała w latach 2019-2021. Polityka

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za I kwartał 2019 roku

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.  

Dobry początek roku 2019 dla Votum

Votum podsumowało I kwartał 2019 roku: Zysk netto Grupy Kapitałowej VOTUM w I kwartale 2019

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2019

Relacja z czatu inwestorskiego

Czat z Prezesem Votum S.A. Bartłomiejem Krupą w podsumowaniu ekonomisty i analityka giełdowego Stowarzyszenia Inwestorów

Zapis czatu inwestorskiego z dnia 06 maja 2019

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem czatu inwestorskiego z Prezesem Bartłomiejem Krupą, który miał miejsce

Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej VOTUM za rok obrotowy 2018

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu VOTUM S.A. do wyników finansowych.