Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 8.42

-5.18% -0.46PLN 17:00 2018-03-23


Kapitalizacja: 101 040,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 12,52

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017
ESPI
Data sporządzenia 2018-03-20 Raport bieżący nr 10/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR – informacje poufne. Treść raportu W dniu 20 marca 2018r. Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent") powziął informację od Spółki Zależnej Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna", "Świadczeniodawca") o zawarciu umowy pomiędzy Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie a Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 ("Świadczeniobiorca") o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rehabilitacja lecznicza. Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką. Niniejsza…

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 8.42

-5.18% -0.46PLN 1521918767000


Kapitalizacja: 101 040,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 12,52

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017

28 lutego 2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

20 marca 2018

Data sporządzenia 2018-03-20 Raport bieżący nr 10/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Podstawa prawna: Art. 17 ust. MAR – informacje poufne. Treść raportu W dniu 20 marca 2018r. Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”) powziął informację od Spółki Zależnej Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („Spółka Zależna”, „Świadczeniodawca”) […]

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie