Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 9.45

2.05% 0.19PLN 16:45 2017-04-28


Kapitalizacja: 113 400,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 8,79

DY (stopa dywidendy): 5,65 %*

* dywidenda z zysku za rok 2015 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2016
ESPI
Data sporządzenia 2017-04-24 Raport bieżący nr 15/2017 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka", "Emitent") przedstawia wyniki głosowania nad uchwałami podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie podjęto także innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych. Projekt protokołu   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2017-04-24 Wiceprezes Zarządu Elżbieta Kupiec 2017-04-24

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Przemysław Jagodziński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: przemyslaw.jagodzinski@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 9.45

2.05% 0.19PLN 1493521425000


Kapitalizacja: 113 400,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 8,79

DY (stopa dywidendy): 5,65 %*

* dywidenda z zysku za rok 2015 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2016

28 marca 2017

24 kwietnia 2017 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz plik Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ogólna liczba akcji w spółce to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów akcji). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów głosów). Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Projekty uwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A. zaplanowane na dzień 24 kwietnia 2017 Pobierz plik Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz plik Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. ...

25 kwietnia 2017

Data sporządzenia 2017-04-24 Raport bieżący nr 15/2017 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. („Spółka”, „Emitent”) przedstawia wyniki głosowania nad uchwałami podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie […]

Close-up of businesspeople hands holding pens and papers near table at business seminar

06 sierpnia 2014

W lutym dostrzegliśmy na wykresie kursu akcji VOTUM S.A. formację flagi, która stanowiła korektę dużych wzrostów w okresie od września 2013 do lutego 2014 roku.   Czytaj całość.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

30 kwietnia 2017

10 czerwca 2015 Dom Maklerski BZ WBK podtrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji Votum S.A. ustalając cenę docelową na poziomie 25,80 zł za 1 akcję. Poprzednia rekomendowana cena wynosiła 20,40 zł.

CZYTAJ

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Przemysław Jagodziński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: przemyslaw.jagodzinski@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie