Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 10.60

-0.66% -0.07PLN 12:26 2017-06-23


Kapitalizacja: 127 200,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 9,86

DY (stopa dywidendy): 5,65 %*

* dywidenda z zysku za rok 2015 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2016
ESPI
Data sporządzenia 2017-06-05 Raport bieżący nr 23/2017 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana Jana Wana, zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR. Zgodnie z zawiadomieniem Pan Jan Wan nabył w okresie od 31.05.2017 do 01.06.2017 roku w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Warościowych S.A. w Warszawie 144 akcje VOTUM S.A. za łączną kwotę…

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Przemysław Jagodziński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: przemyslaw.jagodzinski@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 10.60

-0.66% -0.07PLN 1498367129000


Kapitalizacja: 127 200,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 9,86

DY (stopa dywidendy): 5,65 %*

* dywidenda z zysku za rok 2015 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2016

05 czerwca 2017

Data sporządzenia 2017-06-05 Raport bieżący nr 23/2017 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej obowiązki zarządcze – Pana […]

Close-up of businesspeople hands holding pens and papers near table at business seminar

06 sierpnia 2014

W lutym dostrzegliśmy na wykresie kursu akcji VOTUM S.A. formację flagi, która stanowiła korektę dużych wzrostów w okresie od września 2013 do lutego 2014 roku.   Czytaj całość.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego za I kwartał 2015 roku. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

25 czerwca 2017

10 czerwca 2015 Dom Maklerski BZ WBK podtrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji Votum S.A. ustalając cenę docelową na poziomie 25,80 zł za 1 akcję. Poprzednia rekomendowana cena wynosiła 20,40 zł.

CZYTAJ

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Przemysław Jagodziński

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: przemyslaw.jagodzinski@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie