Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 8.20

-2.15% -0.18PLN 11:06 2018-06-20


Kapitalizacja: 98 400,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 12,19

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017
ESPI
Data sporządzenia 2018-05-30 Raport bieżący nr 20/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Treść raportu W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2017 z dnia 01.09.2017 roku oraz 37/2017 z 07.09.2017 roku Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30.05.2018 roku prawo własności 100% udziałów Redeem sp. z o.o. przeszło na Emitenta. . PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa 2018-05-30 Wiceprezes Zarządu Agnieszka Czaplińska 2018-05-30

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 8.20

-2.15% -0.18PLN 1529487152000


Kapitalizacja: 98 400,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 12,19

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017

30 maja 2018

W I kwartale 2018 r. Spółka odnotowała wynik na poziomie działalności operacyjnej w wysokości 4,1 mln zł oraz wynik netto na poziomie 3,5 mln zł. Rentowność na działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 21%. Grupa kapitałowa osiągnęła wynik na działalności operacyjnej na poziomie 2,6 mln zł i osiągnęła rentowność EBIT 10%. Odnosząc się do zaprezentowanych wyników należy podkreślić, że w  pierwszym kwartale 2018 roku Spółka odnotowała wzrost liczby umów zawartych z klientami. Szczegółowa analiza sprzedaży pokazuje zmniejszenie udziału szkód osobowych w I kwartale 2018 w porównaniu do I kwartału 2017, co jest konsekwencją rezygnacji z przyjmowania do prowadzenia przez Spółkę ...

30 maja 2018

Data sporządzenia 2018-05-30 Raport bieżący nr 20/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Treść raportu W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2017 z dnia 01.09.2017 roku oraz 37/2017 z 07.09.2017 roku Zarząd VOTUM S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30.05.2018 roku prawo własności 100% udziałów Redeem […]

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 519 051 407

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie