Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 4.60

-4.17% -0.20PLN 11:01 2018-12-10


Kapitalizacja: 55 200,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 6,84

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017
ESPI
Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 82/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku otrzymał informację od akcjonariusza Quercus TFI S.A. ("TFI"), występującego w imieniu zarządzanych przez TFI funduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze"), o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów. Spółka przekazuje w załączeniu przedmiotowe zawiadomienie.   PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ…

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 4.60

-4.17 % -0.19 PLN 2018-12-10 03:19


Kapitalizacja: 55 200,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 6,84

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017

28 listopada 2018

Niewątpliwie ostatnie tygodnie upływały dla Spółki pod znakiem widma regulacji branży dochodzenia roszczeń za szkody osobowe. Władze spółki aktywnie zaangażowały się w działania uświadamiające decydentom szkodliwe społecznie skutki tego projektu. W wielu przypadkach spotkaliśmy się ze zrozumieniem, co pozwala przyjąć, że zarówno ostateczny kształt regulacji, jaki i jej wejście w życie nie są przesądzone. W działalności wewnętrznej spółki za kluczowy czynnik uznaję uzyskanie rentowności i stale rosnące zainteresowanie naszym nowym produktem – dochodzeniem od banków roszczeń z tytułu kredytów indeksowanych do waluty obcej, w ostatnich dniach poszerzonym również o kredyty denominowane do waluty obcej. Obok tego również stabilny poziom sprzedaży ...

04 grudnia 2018

Data sporządzenia 2018-12-04 Raport bieżący nr 82/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku otrzymał informację od akcjonariusza Quercus TFI S.A. („TFI”), występującego w imieniu zarządzanych przez […]

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie