Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 3.70

-4.15% -0.16PLN 15:35 2018-11-16


Kapitalizacja: 44 400,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 5,50

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017
ESPI
Data sporządzenia 2018-11-16 Raport bieżący nr 65/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że mając na uwadze dalszy rozwój działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Zarząd podjął w dniu 16 listopada 2018 r. uchwałę o przystąpieniu przez Emitenta do przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu przez Zarząd rozważane będą różne opcje strategiczne, w tym poszukiwanie podmiotów do akwizycji, zawarcie aliansu strategicznego lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Zarząd informuje, że rozważany jest również…

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 3.70

-4.15 % -0.15 PLN 2018-11-17 06:36


Kapitalizacja: 44 400,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 5,50

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017

20 września 2018

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem czatu z Prezesem Bartłomiejem Krupą, który miał miejsce 17 września 2018: link

16 listopada 2018

Data sporządzenia 2018-11-16 Raport bieżący nr 65/2018 Skrócona nazwa emitenta VOTUM S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu Zarząd VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że mając na uwadze dalszy rozwój działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Zarząd podjął w dniu 16 listopada 2018 r. uchwałę o […]

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie