Wyszukiwarka:

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Notowania

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 6.60

0.30% 0.02PLN 11:33 2018-08-16


Kapitalizacja: 79 200,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 9,81

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017
ESPI
Spółka: Votum Spółka Akcyjna Numer: 2/2018 Data: 2018-08-14 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Tytuł: Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" Treść:   Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Votum Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek,…

WIĘCEJ

Skrócony raport
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

WIĘCEJ

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie

VOTUM S.A.


Kurs bieżący (PLN): 6.60

0.30% 0.02PLN 1534443505000


Kapitalizacja: 79 200,00
(tys. PLN):

P/E (cena/zysk): 9,81

DY (stopa dywidendy): 6,09 %*

* dywidenda z zysku za rok 2016 liczona wg kursu zamknięcia w ZWZA 2017

02 sierpnia 2018

Dynamiczny rozwój segmentu szkód rzeczowych oraz jego wysoka rentowność powoduje, że Votum S.A. szuka możliwości finansowania tego obszaru poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł. W dniu 31 lipca br., w celu pozyskania dodatkowych środków na zakup kolejnych pakietów cesji wierzytelności, Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. aneks do umowy kredytowej, na podstawie którego bank udzielił Votum S.A. kredytu obrotowego w okresie od dnia 31.07.2018 r. do dnia 31.03.2020 r. w łącznej wysokości 8 mln złotych, co, uwzględniając już uruchomioną część obejmującą kwotę 6 mln, oznacza pozyskanie dodatkowych 2 mln zł. Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na zakup cesji wierzytelności w sprawach ...

14 sierpnia 2018

Spółka: Votum Spółka Akcyjna Numer: 2/2018 Data: 2018-08-14 Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE – rynek regulowany Tytuł: Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” Treść:   Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Votum Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych […]

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi danymi danymi z raportu okresowego. Znajdą Państwo tutaj następujące informacje: - struktura grupy kapitałowej VOTUM - akcjonariat - wybrane wyniki finansowe grupy kapitałowej VOTUM - wybrane wyniki finansowe Votum S.A. - segmenty operacyjne

Znajdź nas

CENTRALA VOTUM S.A.

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

W przypadku pytań dotyczących działalności spółki, bieżących wydarzeń korporacyjnych, sytuacji finansowej, obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych lub innych prosimy o kontakt z działem relacji inwestorskich.

Katarzyna Łabiak

tel. 71 33 93 407

tel. kom. 733 352 077

e-mail: katarzyna.labiak@votum-sa.pl

Lub na dedykowany dla inwestorów adres e-mail: inwestorzy@votum-sa.pl

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie